kartal evden eve nakliyat

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
KARAMELA OTEL
GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu: Msr Group Turizm Ve Otelcilik Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı San. Tic. Ltd.
Sefa Çamlık, İnönü Cd. No:39, 10400 Ayvalık/Balıkesir
Msr Group Turizm Ve Otelcilik Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı San. Tic. Ltd. (“Karamela Otel''), bu 
gizlilik bildirimini, ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, çalışanlarımızı, başvuru sahiplerimizi ve iş 
bağlantılarımızı otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve 
aktarılması konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlamıştır. 405 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu'nun kapsamı. 6698 ("Kanun") ve ilgili mevzuat.
Hangi kategorideki kişisel verileri topluyoruz? Kişisel verilerinizi işlemenin amacı nedir?
Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz kapsamında aşağıdaki veri kategorilerini topluyoruz:
Kimlik Verileri
İletişim Verileri
Ailevi Veriler
Finansal Veri
İstihdam Verileri
Diğer veri
Kimlik Verileri

Açıklama: Veri sahibinin kimlik doğrulaması ile ilgili veriler.
Kimlerden veri toplanıyor: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, 
başvuru sahiplerinden ve işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerden kimlik verileri topluyoruz.
İçerik: Ad, soyad, kimlik numarası, pasaport numarası, plaka bilgileri, fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi gibi veriler.
Veri Toplamanın Amacı: Tabi olduğumuz mevzuat ve tüm misafirlerimizin güvenliğini sağlamak 
amacıyla gerek misafirlerimizden gerekse ziyaretçilerimizden kimlik verileri topluyoruz.
Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
İş başvurusu değerlendirmesi amacıyla başvuru sahiplerinden kimlik verileri topluyoruz; ayrıca 
tedarikçimizden, alt yüklenicimizden ve imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan ticari 
gerekliliklerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için benzer iş bağlantıları kurduğumuz diğer 
taraflardan.
Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasına ilişkin temel hukuki dayanak, ilgili 
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.
Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle kimlik verilerini topluyoruz.
Meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkelerimiz nedeniyle, misafirlerimiz için güvenlik ve 
daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak vb. Amaçlarla bazen ziyaretçinin (her aynı gün 
ziyaretçiden) kimlik verilerini topluyoruz.
Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan 
formlarla topluyoruz.
İletişim Verileri
Açıklama: İlgili kişi ile iletişimi sağlayan kişisel veriler.
Verilerin kimlerden toplandığı: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, 
çalışanlarımızdan, başvuru sahiplerinden ve işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerden iletişim verilerini 
topluyoruz.
İçerik: Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, oda numarası, posta adresi, eposta adresi ve IP adresi gibi veriler.
Veri Toplamanın Amacı: Gerek misafirlerimizden gerekse ziyaretçilerimizden tabi olduğumuz mevzuat 
gereği ve tüm misafirlerimizin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla iletişim verilerini topluyoruz; 
ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi reklam, kampanya ve promosyonlarımız hakkında bilgilendirmek; 
sadakat kartı programları, istihdam ilişkileri ve otelcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Çalışanlarımızın iletişim verilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle 
yükümlüyüz.
Başvuru değerlendirme sonucunun bildirilmesi amacıyla başvuru sahiplerinden iletişim verilerini 
topluyoruz; ayrıca tedarikçimizden, alt yüklenicimizden ve imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan 
ticari gerekliliklerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için benzer iş bağlantıları kurduğumuz 
diğer taraflardan.
Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasının temel hukuki dayanağı, ilgili mevzuattan 
kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.
Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle iletişim verilerini topluyoruz.
Müşteri memnuniyeti anketinin veya güvenliğinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla meşru 
menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkeler nedeniyle bazen ilgili verileri toplarız.
Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan 
formlarla topluyoruz.
Ailevi Veriler
Açıklama: İlgili kişinin aile üyelerine ait veriler.
Verilerin kimlerden toplandığı: Misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve başvuru 
sahiplerimizden ailevi verileri topluyoruz.
İçerik: Aile fertlerinin adı, soyadı, kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durumu, ev ve iş adresi, cep 
telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve e-posta adresi gibi verilerdir.
Veri Toplamanın Amacı: Misafirlerimizin aile verilerini tabi olduğumuz mevzuat nedeniyle ve tüm 
misafirlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla topluyoruz.
Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği çalışanlarımızın ve başvuru sahiplerimizin ailesel verilerini 
toplamakla yükümlüyüz.
Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasının temel hukuki dayanağı, ilgili mevzuattan 
kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.
Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle ailevi verileri topluyoruz.
Bazen meşru menfaatlerimiz ve acil durumlarda iletişim kurmak veya burs sağlayarak işçi yakınlarının 
eğitimini desteklemek amacıyla benimsenen kurumsal ilkeler nedeniyle ilgili verileri topluyoruz.
Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan 
formlarla topluyoruz.
Finansal Veri
Açıklama: Banka hesapları, kredi kartları, fatura bilgileri gibi veriler.
Verilerin kimlerden toplandığı: Misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve işbirliği içinde 
olduğumuz üçüncü şahıslardan finansal veriler topluyoruz.
İçerik: Ücret, yetkili imza listesi, maaş, banka hesabı, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi 
veriler.
Veri Toplamanın Amacı: Hem misafirlerimizden hem de üyelerimizden tabi olduğumuz mevzuat 
nedeniyle, kusursuz ve kusursuz hizmet verebilmek için finansal veriler topluyoruz.
Çalışanlarımızın mali verilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği toplamakla yükümlüyüz.
Ticari gerekliliklerimizi ve imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek 
için tedarikçimizden, alt yüklenicimizden ve benzer iş bağlantıları kurduğumuz diğer taraflardan 
finansal veriler topluyoruz.
Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasının temel hukuki dayanağı, ilgili mevzuattan 
kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.
Yine de, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle finansal verileri topluyoruz.
Meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkelerimiz nedeniyle, sürekli misafirlerimiz için 
ödeme kolaylığı sağlamak ve çalışanlarımıza ortak bankalar veya diğer finansal kurumlar tarafından 
sağlanan kampanyalara veya promosyonlara dahil olmak amacıyla bazen finansal veriler toplarız.
Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan 
formlarla topluyoruz.
İstihdam Verileri
Açıklama: Kusursuz bir istihdam ilişkisinin sürdürülmesini sağlayan veriler.
Verilerin kimlerden toplandığı: Çalışanlarımızdan ve başvuru sahiplerimizden istihdam verilerini 
topluyoruz.
İçerik: Kimlik, iletişim ve mali veriler, cinsiyet, boy ve kilo, sosyal güvenlik numarası, kan grubu, kişisel 
durumu temsil eden belge, ikamet yeri, IP kayıtları, banka hesabı, ikamet belgesi, referans / hizmet / 
önceki işverenden çalışma kağıdı, sabıka kaydı belgesi, özgeçmiş (özgeçmiş), askerlik hizmeti, 
engellilik durumu, engellilik durumuna ilişkin vergi muafiyeti kapsamındaki veriler, sigorta, barınma 
ve kira bilgileri, yabancı dil, eğitim durumu, mesleki bilgi ve önceki adres ve imza.
Veri Toplamanın Amacı: Kanun dışı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ilgili verileri topluyoruz.
Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasına ilişkin temel hukuki dayanak, ilgili 
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.
Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki iş sözleşmesi nedeniyle istihdam verilerini topluyoruz.
Meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkelerimiz nedeniyle bazen şirket oryantasyon 
programlarına katılım, sigorta, acil durumlarda akrabalar ile iletişim kurmak ve başvuru sahiplerini 
uygun pozisyonlara yerleştirmek amacıyla istihdam verilerini topluyoruz.
Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan 
formlarla topluyoruz.